<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag og Generalforsamling

Foredrag og Generalforsamling

Foredrag – Kl.: 19:00 – Om pacemakere ved læge Søren Zoega Diederichen

Generalforsamling: (Kun medlemmer har stemmeret)

Dagsorden for generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasserens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Valg af bestyrelse
  5. Behandling af indkommende forslag *)
  6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning. **)

*) Forslag sendes til fredensborg@hjerteforeningen.dk senest 28-02-2019

**) Tilmelding til fredensborg@hjerteforeningen.dk senest 07-03-2019.

Hjerteforeningen Fredensborg

Praktiske oplysninger

Sted
Asminderød Sognegård
Asminderødgade 48
3480 Fredensborg
Priser
Gratis
0,00 kr.
Kontaktperson
Grethe Romme
grethemarieromme@gmail.com
24246836